نمونه نامه صدور مفاصا حساب بیمه و مراحل انجام آن از ابتدا تا مرحله صدور

مرحله یک:ارائه درخواست کتبی از طرف شرکت مجری (پیمانکار ) به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای پروژه و انجام موارد زیر
 • یک نسخه از قرارداد منعقد شده با کارفرما به همراه معرفی نامه صدور مفاصا حساب بیمه، در اختیار شعبه بیمه محدوده کارگاه قرار بگیرد.
 • در صورت نیاز، ردیف پیمان دریافت شود.
 • کد کارگاه خود را اعلام کند و تشکیل پرونده دهد.
 • کلیه پرسنل شاغل در کارگاه را بر اساس مدارک هویتی و شماره بیمه، در شعبه مزبور، ثبت نام  کند.
 • رونوشت قرارداد و ابلاغ های مربوطه به افزایش مدت زمان قرارداد یا مبلغ قرارداد را به شعبه تسلیم کرده و در دبیرخانه  ثبت کند.
 • لیست ماهانه شاغلین را رد کند و حق بیمه را پرداخت کند.
 • در قراردادهای طرح های عمرانی، چون حق بیمه توسط کارفرما (واگذارنده) از محل اعتبارات پروژه  و صورت وضعیت تایید شده تامین می شود و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می گردد، لذا پیمانکاران محترم بایستی فقط لیست کارکنان شاغل در کارگاه را به شعبه بیمه تسلیم کننند. این قضیه در قراردادهای راهسازی به طور مثال، شایع است.
 • اگر شما به عنوان پیمانکار اصلی قرارداد با کارفرمای دولتی یا خصوصی، بخشی از اجرای کار به پیمانکاران فرعی واگذار کنید (به صورت کنتراتی و .. . )، باید یک نسخه از قرارداد پیمانکار فرعی را نیز در اختیار اداره درآمد شعبه ای که در انجا لیست بیمه رد می کنید، قرار دهید.
 • حق بیمه قراردادهای موضوع ماده سی و هشتم قانون تامین  اجتماعی، شامل میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه پروژه، عمرانی یا غیر عمرانی بوده طرح است که همگی در محاسبه بدهی پیمانکار نزد سازمان تامین اجتماعی به منظور صدور مفاصا حساب، تاثیر دارد.

 

نمونه نامه دریافت ردیف پیمان تامین اجتماعی

نکته : نمونه نامه دریافت ردیف پیمان تامین اجتماعی در سربرگ شرکت چاپ شود.

اداره محترم تامین اجتماعی شعبه …….

با سلام و احترام

پیرو انعقاد قرارداد …………… (موضوع قرارداد ذکر شود ) با موسسه یا سازمان ………….. به شماره ………….. مورخ ………….. . با شرایط ذیل :

 1. ……
 2. ……
 3. ……

جناب آقای ……………….. بعنوان نماینده این شرکت جهت دریافت کد ردیف پیمان به حضور معرفی میگردد .
کد کارگاه در نامه حتما قید شود

 

 

مرحله دوم: مکاتبه پیمانکار با کارفرما جهت ارائه اطلاعات قرارداد به تامین اجتماعی بعد از پایان دوره قرارداد به شرح ذیل

نکته : نمونه نامه مکاتبه  مکاتبه پیمانکار با کارفرما جهت ارائه اطلاعات قرارداد به تامین اجتماعی در سربرگ شرکت چاپ شود.

جناب آقای ………………………..

معاونت محترم …………………..

موضوع : درخواست ارائه اطلاعات قرارداد فی مابین به شماره ………………….. به سازمان تامین اجتماعی شعبه ………………..

 با سلام

احتراماً اطلاعات قرارداد ذیل را به تامین اجتماعی شعبه ……………….. به کد کارگاهی ……………………..  را  جهت صدور مفاصاحساب بیمه به شعبه مربوطه ارسال نمایید .

۱-شماره قرارداد :………………………

۲- موضوع قرارداد : ……………………………………

۳ – تاریخ شروع قرارداد : ……………………

۴ – تاریخ پایان قرارداد: ………………………………

۵- مبلغ نا خالص کارکرد تایید شده نهایی ………………………………. ریال است .

مرحله سوم: مکاتبه کارفرما با تامین اجتماعی مربوطه بعد از پایان دوره قرارداد به شرح ذیل

نکته : نمونه نامه  مکاتبه کارفرما با تامین اجتماعی در سربرگ شرکت چاپ شود.

ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی شعبه ………

موضوع : ارائه اطلاعات قرارداد شرکت ………… با کد کارگاهی ……………

 باسلام ، احتراما” نظر به اتمام دوره زمانی قرارداد فی مابین با شماره…………………………..خواهشمند است با توجه به اطلاعات مشروحه ذیل نسبت به صدور مفاصا حساب دستور اقدام صادر فرمایید.

 • موضوع قرارداد : ……………………………………
 • تاریخ شروع قرارداد …………………………….
 • تاریخ پایان قرارداد ……………………………
 • مبلغ ناخالص کارکرد تایید شده نهایی ………………………………. ریال است .
 • درصد کارکرد توسط ماشین آلات …….درصد
 • درصد کارکرد دستی توسط پرسنل…..درصد
 • هزینه حمل و نصب و آموزش به مبلغ ……………………………. ریال است.
صدور مفاصا حساب توسط بیمه تامین اجتماعی

تامین اجتماعی پس ار بررسی قرارداد و صورت وضعیت ها و اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما  و تعیین ضرایب پیمان نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام مینماید.

بعد از صدور مفاصا حساب بعد از کسر لیست بیمه های پرداختی توسط پیمانکار برگه پرداخت را صادر مینماید. که باید در یک زمان مشخص توسط پیمانکار پرداخت شود.

 

ضریب بیمه پیمان های عمرانی و غیر عمرانی طبق ماده ۳۸

اگر بودجه پروژه طرح  عمرانی از منابع دولت باشد، ضریب بیمه پیمان های عمرانی برای دریافت مفاصا حساب تامین اجتماعی به صورت زیر محاسبه می شود:

 • در صورتی که انجام کار با تامین مصالح از سوی پیمانکار صورت بگیرد، ۱.۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما خواهد بود.
 • در صورتی که انجام کار بدون تامین مصالح از سوی پیمانکار باشد و هم چنین انجام کار بر اساس فهرست بها صورت نگیرد، ۳.۶ درصد سهم پیمانکار و ۱۱.۴ درصد سهم  کارفرما خواهد بود.
 • در صورتی که انجام کار بدون تامین مصالح از سوی پیمانکار بوده و محاسبه دستمزدها بر اساس فهرست بها سالانه باشد، ۱.۶ درصد سهم پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما خواهد بود.

در صورتی که انجام پروژه توسط پیمانکار بر اساس بودجه های غیر عمرانی و از منابع خود شرکت کارفرما باشد، حق بیمه به صورت زیر است:

 • اگر انجام کار با تامین مصالح از سوی پیمانکار باشد، ۷.۷۸ درصد حق بیمه، سهم پیمانکار است.
 • اگر انجام کار بدون تامین مصالح از سوی پیمانکار بوده و کار به صورت دستمزدی انجام شده باشد، ۱۶.۶۷ درصد سهم پیمانکار است. مثل قرارداد های پیمانکاری شرکت ها با شرکت مخابرات (سهامی عام).

 

 

۱ دیدگاه در “ نمونه نامه صدور مفاصا حساب بیمه و مراحل انجام آن از ابتدا تا مرحله صدور”

 1. توسط رحمان قدیری گفته است :پاسخ

  در فرم استعلام بیمه از کارفرما ، در صورتیکه تهیه و تامین کلیه مصالح مصرفی بعهده و هزینه پیمانکار باشد ، فرم استعلام را چطور باید تکمیل کرد تا برای درصد نیروی انسانی بکار برنده مصالح جداگانه حساب نشود؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *