آموزش راهکاران -جلسه بیستم صدور سند افتتاحیه ابتدای دوره

صدور سند افتتاحیه ابتدای دوره در راهکاران

مقدمه

آخرین مرحله از عملیات پایان سال که هدف از آن انتقال مانده حساب های دائم به دوره بعدی است، صدور سند افتتاحیه ابتدای دوره است.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱ از مسیر مالی => دفتر کل => عملیات پایان سال، گزینه “صدور سند افتتاحیه” را انتخاب نمایید. فرمی به شکل زیر به شما نمایش داده می شود:

صدور سند افتتاحیه

۲-مشخص نمودن تاریخ سند

در این فرم، لازم است “تاریخ سند افتتاحیه” مورد نظرتان را تعیین نمایید.

توجه داشته باشید زمانی می توانید برای یک دوره مالی سند افتتاحیه صادر نمایید که برای دوره پیشین آن سند اختتامیه صادر شده باشد. و هنگام صدور سند افتتاحیه، باید در دوره مالی پیش از دوره مالی ای که قرار است سند افتتاحیه در آن صادر شود قرار داشته باشید به عبارت دیگر تاریخ سند افتتاحیه باید در محدوده دوره مالی بعدی باشد.
در صورتی که حساب معین با ویژگی تعدادی وجود داشته باشد و در سند حسابداری مربوط به آن فیلد تعداد پر شده باشد، مانده تعدادی نیز در سند افتتاحیه و سند معکوس تعدیل ماهیت محاسبه خواهد شد.

صدورر سند معکوس تعدیل ماهیت

در همین مرحله پس از تعیین تاریخ مورد نظرتان می توانید گزینه  “صدور سند معکوس تعدیل ماهیت” را انتخاب نمایید تا سند افتتاحیه صادر شود.

نکته

در صورتی که برای دوره ای که عملیات پایان سال آن را انجام می دهید، پیشتر سند تعدیل ماهیت صادر کرده باشد، اگر بخواهید که تاثیر این سند را در ابتدا دوره بعد از بین ببرید، می توانید گزینه “صدور سند معکوس تعدیل ماهیت” را در حالت انتخاب شده قرار دهید. به این ترتیب همزمان با صدور سند افتتاحیه، سند دیگری صادر می شود که کلیه اقلام صادر شده در سند تعدیل ماهیت دوره قبل را معکوس کرده و در واقع اثر سند تعدیل ماهیت دوره قبل را در دوره مالی جدید خنثی می کند. تاریخ این سند نیز مانند سند افتتاحیه خواهد بود و در دوره مالی بعدی ثبت می شود.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

سند افتتاحیه استقرار

برای اولین دوره مالی تعریف شده در سیستم، سند افتتاحیه استقرار صادر می شود. به ازای هر شعبه، این سند فقط یک بار آن هم در اولین دوره مالی سیستم قابل صدور می باشد.

از مسیر مالی => دفتر کل => اسناد، گزینه “صدور سند افتتاحیه استقرار” را انتخاب نمایید. فرمی به شکل زیر به شما نمایش داده می شود:

صدور سند افتتاحیه

بقیه مراحل صدور سند افتتاحیه استقرار همانند صدور سند حسابداری است با این تفاوت که نوع سند “افتتاحیه استقرار” است و قابل ویرایش نمی باشد.

توجه داشته باشید که سند افتتاحیه استقرار با وضعیت موقت ثبت می شود و تمامی کنترل های سند حسابداری برای آن انجام می شود.
سند افتتاحیه، جزء اسناد اتوماتیک سیستمی بوده و غیر قابل ویرایش است.
در صورتی که صدور اسناد پایان سال در سطح شعب باشد، یک سند افتتاحیه با شعبه “دفترمرکزی” در سیستم ثبت می شود و در صورتی که صدور اسناد پایان به تفکیک شعب باشد، سند افتتاحیه به تفکیک شعب موجود صادر می شود.
احتمالا” مطالب زیر برای شما مفید باشد:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *