حد نصاب معاملات کوچک از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ اعلام شد

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای حد نصاب معاملات کوچک سال ۱۳۹۸ را اعلام نمود ، همچنین همراهان سافت حد نصاب معاملات کوچک سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ را در ذیل مطلب  ارائه نموده است:
سال ۱۳۹۸
مبلغ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان / ۵ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۲۹/۹۸/۲۰۰/ص) مورخ (۰۳/۰۴/۱۳۹۸)
سال ۱۳۹۷
مبلغ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان / ۵ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۳۸/۹۷/۲۰۰/ص) مورخ (۱۲/۰۳/۱۳۹۷)
سال ۱۳۹۶
مبلغ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و صد هزار تومان / ۵ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۳۰/۹۶/۲۰۰) مورخ (۲۴/۰۲/۱۳۹۶)
سال ۱۳۹۵
مبلغ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل دو میلیون تومان / ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۳۷/۹۵/۲۰۰) مورخ (۲۵/۰۵/۱۳۹۵)
سال ۱۳۹۴
مبلغ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و سیصد و نود هزار تومان / ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۵۰۴/۶۴/۲۰۰) مورخ (۰۵/۰۳/۱۳۹۴)
سال ۱۳۹۳
مبلغ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان / ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۵۰۹/۹۳/۲۰۰) مورخ (۲۶/۰۳/۱۳۹۳)
سال ۱۳۹۲
مبلغ۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال معادل هشتصد و هشتاد هزار تومان / ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۷۱۵۱/۲۰۰) مورخ (۲۲/۰۴/۱۳۹۲)
سال ۱۳۹۱
مبلغ۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال معادل ششصد و هفتاد هزار تومان / ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(۳۹۵۴/۲۰۰) مورخ (۰۷/۰۳/۱۳۹۲)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *