نمونه لایحه اعتراضی به صورت حساب صادره بیمه تامین اجتماعی

نمونه لایحه اعتراضی بیمه

نمونه لایحه اعتراضی به صورت حساب صادره بیمه تامین اجتماعی

احتراما ،پیرو نامه/صورتحساب بدهی کارگاه با شماره ………………. مورخ…………………..در خصوص موارد مورد درخواست آن سازمان محترم  در رابطه با قرارداد شماره ………………………مورد اجرای شرکت(پیمانکار) …………………….. موارد ذیل قابل ذکر می باشد :

۱-تاریخ شروع قرارداد ………………و تاریخ اتمام قرارداد…………………… می باشد .

۲-میزان ناخالص کارکرد مبلغ ……………………………..ریال و مصالح مصرفی ، حقوق و دستمزد و … به عهده پیمانکار/کارفرما (شرکت ………………….) می باشد .

۳-صورت وضعیت شرکت(پیمانکار) …………………………. به پیوست نامه ضمیمه می باشد .

۴-کلیه مصالح مصرفی توسط پیمانکار (شرکت ………………………) تامین می شود که به جزئیات آن به شرح ذیل می باشد :

درج جزئیات

۵-عملیات  موضوع قرارداد در محل کارگاه شرکت پیمانکار (شرکت ………………… ) انجام می شود که از این بابت مبلغ …………………. ریال برای سال………………….. نیز اجاره توسط شرکت …………………  به موجر پرداخت نموده است (اجاره نامه به پیوست نامه ضمیمه می باشد)

۶-کلیه هزینه های حمل ، نصب ، بسته بندی موضوع قرارداد به عهده پیمانکار (شرکت …………………..) می باشد که مبالغ ان به شرح ذیل برآورد میگردد :

هزینه حمل :…………………………………………. ریال             هزینه بسته بندی:………………………………… ریال                               هزینه تعمیر و نگهداری :……………………….. ریال             سایر هزینه های سربار : …………………….. ریال

۷-گواهی می شود پرسنل شاغل در عملیات مربوط به شرکت …………………….. (پیمانکار) می باشند که طبق لیست های بیمه ارسالی مبلغ ……………………………. ریال بابت حق الزحمه خدمات موضوع قرارداد به آنها پرداخت شده است که ریز مبالغ پرداخت شده بابت حقوق و دستمزد و حق بیمه پرداختی به شرح ذیل می باشد :

ردیف – ماه – تعداد نفرات  – جمع کل دستمزد و مزایای ماهانه – حق بیمه سهم بیمه شده – حق بیمه سهم کارفرما –  بیمه بیکاری
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

و …

لازم به ذکر است اطلاعات لیست های ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به پیوست ضمیمه نامه می باشد .

۸-فهرست ماشین آلات بکار گرفته در عملیات موضوع قرارداد و تهیه کننده ماشین آلات به شرح ذیل می باشد:

ردیف –    عهده دار ماشین آلات          –     شرح –  بهای تمام شده – عهده دار ماشین آلات – درصد استفاده در قرارداد
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)
پیمانکار(……………………………)

و …

۹- کلیه پرداختهای حق بیمه توسط پیمانکار (ساعی صنعت سهند)انجام شده است.

۱۰-شماره کارگاه شرکت کارفرما (………………………): ……………………. ، شماره کارگاه شرکت پیمانکار(……………………………) : …………………….

 لذا خواهشمند است اقدامات لازم را در این خصوص مبذول فرمایید .

                                                                                                                                   با کمال تشکر و امتنان

                                                                                                                                    مدیر عامل  ……………………

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *