آموزش راهکاران -جلسه سیزدهم سند تسعیر ارز

الگوی تسعیر ارز

مقدمه

الگوی سند تسعیر ارزالگویی است که بر اساس آن می توانید سندهای تسعیر ارز را به صورت اتوماتیک صادر کنید. به این ترتیب با تعریف یک الگوی تسعیر، می توانید به دفعات اسناد تسعیر ارز منطبق با این الگو صادر کنید.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱٫ از مسیر مالی => دفتر کل => اسناد، گزینه “الگوی تسعیر ارز” را انتخاب نمایید. بر این اساس سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:

 ۱

۲٫ مقادیر فیلدهای اجباری سربرگ را ورود اطلاعات نمایید. در صورت تمایل مقدار فیلدهای اختیاری را نیز تعیین کنید.

حساب های تسعیر

۱٫ با انتخاب گزینه از پایین نوار ابزار بخش حساب های تسعیر یک رکورد ایجاد کرده و حساب معین مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

۲٫ با انتخاب حساب معین تسعیر مورد نظرتان سطوح تفصیلی بر اساس معین انتخاب شده فعال شده و می توانید مقادیر آنها را ورود اطلاعات نمایید.

توجه داشته باشید در صورتی که مقدار تفصیلی مرتبط با حساب معین تسعیر پر نشود، به صورت پیش فرض برابر با مقدار تفصیلی حساب تسعیرپذیر در سند تسعیر مربوطه پر می شود.

حساب های تسعیرپذیر

پس از اینکه مقادیر فیلدهای حساب تسعیرمورد نظرتان را ورود اطلاعات نمودید، با انتخاب حساب تسعیر مورد نظر می توانید حساب های تسعیرپذیرمورد نظرتان را مشخص کنید. به عبارت دیگر در این مرحله گزینه از پایین نوار ابزار بخش حساب های تسعیرپذیر فعال شده و امکان درج حساب وجود خواهد داشت. با این کار شما به حساب تسعیرمورد نظرتان، حساب های تسعیرپذیرمورد نظر خود را تخصیص می دهید.

می توانید به تعداد دلخواه حساب تسعیرپذیر تعیین کنید.
می توانید به تعداد دلخواه حساب تسعیرپذیر  به یک حساب تسعیر تخصیص دهید.
پس از تعیین حساب های تسعیر و تسعیرپذیر مورد نظرتان گزینه “ذخیره”  را از نوار ابزار بالای فرم انتخاب نموده و الگوی مورد نظرتان را ذخیره نمایید.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

توسط گزینه “انتخاب دسته ای” در قسمت حساب های تسعیرپذیر می توانید به صورت همزمان چندین حساب معین را فیلتر کرده و انتخاب نمایید.
در صورتی که مقدار سطو ح تفصیلی مرتبط با حساب معین تسعیر پر نشده باشد، سیستم کنترل می کند که تعداد سطوح حساب تسعیرپذیری که می خواهید تخصیص دهید، بیشتر مساوی تعداد سطوح حساب تسعیر باشد.

صدور سند تسعیر ارز

سند تسعیر ارز حاصل محاسبات ناشی از تفاوت های نرخ های ارز در طول زمان است. این تفاوت در نرخ ها باعث شناسایی سود و یا زیان ناشی از تسعیر می شود. با ثبت سند تسعیر ارز این سود و زیان ها را می توان شناسایی نمود و از سویی دیگر مانده به ارز عملیاتی حساب های ارزی را با آخرین نرخ ارز به روز رسانی نمود.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱٫ از مسیر مالی => دفتر کل => اسناد، گزینه “صدور سند تسعیر ارز” را انتخاب نمایید.

در صورتی که در پیکربندی دفتر کل، حساب تسعیر انتخاب نکرده باشید، امکان مشاهده فرم تسعیر را نخواهید داشت.

به این ترتیب فرمی به شکل زیر به شما نمایش داده خواهد شد:

۲٫ از فهرست “شعبه” شعبه مورد نظرتان که می خواهید برای گردش حساب های آن سند تسعیر ارز صادر نمایید را انتخاب نمایید (پیکان شماره ۱).

نکته ۱: فیلتر شعبه در صورتی نمایش داده می شود که سیستم قفل چندشعبه ای داشته باشد.
 نکته۲ : در فهرست شعبه، شعبه هایی نمایش داده می شود که کاربر دسترسی مشاهده آنها را داشته باشد.

۳٫ ارزی که تصمیم دارید برای آن سند تسعیر صادر نمایید را انتخاب نمایید. (پیکان شماره ۲)

توجه داشته باشید که در فهرست ارز، ارزهایی که در شعبه انتخابی گردش دارند نمایش داده می شود.
توجه داشته باشید که در این بخش فقط ارزهایی نمایش داده می شوند که پیشتر با آنها سند حسابداری صادر شده باشد.

۴٫ نرخ ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید:

می توانید از نرخ های ارزی که پیشتر در سیستم معرفی کرده اید استفاده کنید و یا در صورتی که در پیکربندی دفتر کل امکان استفاده از نرخ ارز دستی وجود داشت، با انتخاب گزینه از گوشه سمت چپ فیلد “نرخ ارز” (پیکان شماره ۳) نرخ ارز مورد نظرتان را وارد نمایید.
امکان انتخاب نسبت مستقیم و یا نسبت معکوس در تسعیر ارز وجود دارد. همچنین در صورتی که به صورت دستی نرخ ارز را وارد نمایید، به عنوان نسبت مستقیم در نظر گرفته می شود.
توجه داشته باشید که نماد  به معنی نسبت مستقیم و نماد  به معنی نسبت معکوس می باشد.
در صورتی که بخواهید از نسبت معکوس استفاده نمایید، در نسبت تبدیل، ارز را برابر با ارز عملیاتی(به عنوان مثال ریال) و ارز مبنا را برابر با ارز مبنای در قلم سند حسابداری انتخاب نمایید و همچنین امکان محاسبه نسبت معکوس انتخاب شده باشد.

این نرخ ارز نرخی است که بر اساس آن قرار است عملیات تسعیر انجام شود و سود و زیان تسعیر محاسبه گردد.

۵٫ تاریخ موثر مورد نظرتان را وارد نمایید.

توجه داشته باشید که تاریخ سند تسعیری که بر اساس این اطلاعات ایجاد خواهد شد برابر با مقدار تاریخی است که در این بخش انتخاب نموده اید.

۶- الگوی تسعیر مورد نظرتان را انتخاب نمایید.(پیکان شماره ۵)

۷٫ گزینه “ذخیره و صدور سند تسعیر ارز” را انتخاب کنید (پیکان شماره ۶). با انتخاب این گزینه سند حسابداری تسعیر ارز با وضعیت “موقت” و از نوع “تسعیر ارز” و در شعبه انتخابی (در صورت وجود فیلد شعبه) در سیستم ثبت می گردد.

توجه داشته باشید که امکان ویرایش سند تسعیر ارز وجود ندارد.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

اطلاعات تسعیر ارز

مشخصات سند تسعیر ارز صادر شده به شرح زیر است:

• تاریخ سند : برابر مقدار ” تا تاریخ” است.
• وضعیت سند : موقت
• نوع سند :سند تسعیر ارز
• شرح سند :”ثبت بابت سند تسعیر ارز” + نام ارز
• شرح سند به زبان دوم :”Conversion Voucher for ” + نام ارز به زبان دوم
• شرح قلم :”بابت تسعیر ارز”+ “حساب معین”+کد معین+عنوان ارز+”با نرخ”+ نرخ ارز
• شرح قلم به زبان دوم : “Conversion Voucher for Subsidiary account number”+SL code+currency name+ “in”+currency rate+”rate”

مشاهده سند تسعیر ارز

پس از صدور سند تسعیر ارز، گزینه “مشاهده سند” در بالای فرم نمایش داده می شود که با انتخاب آن سند تسعیر ارز صادر شده نمایش داده میشود :

سایت تولید کننده نرم افزار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *