آموزش راهکاران -جلسه شانزدهم ارسال سند به دفتر کل فرعی

ارسال سند به دفتر کل فرعی

مقدمه

هنگام صدور سند برای جلوگیری از دوباره کاری و برای اینکه کاربر مجبور نباشد یک رویداد مشابه را چندین بار ثبت کند این امکان در سیستم وجود خواهد داشت که هنگام ثبت یک رویداد در دفتر کل اصلی، سند مربوط به آن رویداد به صورت اتوماتیک به دفتر کل دیگر قابل انتقال باشد.

با استفاده از ارسال سند،  اسناد دستی صادر شده در سیستم حسابداری و اسناد حسابداری صادر شده از سایر ماژول ها از دفتر کل اصلی به دفتر کل فرعی ارسال می شوند.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱٫ ابتدا از مسیر مالی=> دفتر کل=> اسناد، گزینه “ارسال سند حسابداری از دفتر کل اصلی به دفتر فرعی” را انتخاب نمایید. فرمی مشابه شکل زیر نمایش داده می شود:

این فرم شامل دو بخش فیلتر است. فیلترهای مربوط به “انتخاب اسناد” و فیلترهای مربوط به “تنظیمات اسناد ارسالی”. برای ارسال سند به دفتر کل دیگر، پس از انتخاب سندهای موردنظر و مشخص کردن محدوده اسناد در دفتر کل دیگر، می توانید سند را ارسال نمایید.

نکته ۱: با انتخاب سند مورد نظر از لیست اسناد و سپس انتخاب گزینه “ارسال” سند (سندهای) انتخاب شده به دفتر کل دیگر منتقل می شوند.

نکته ۲: با انتخاب گزینه “فیلتر” بر اساس محدوده مشخص شده در قسمت انتخاب اسناد، سندها در لیست اسناد نمایش داده می شوند.

نکته ۳: برای انتقال اسناد به دفتر کل دیگر، باید حساب های معین سندهای انتخابی به حساب های از دفتر کل  دوم نگاشت شده (در فرم نگاشت حساب معین) باشند.

۱- فیلترهای انتخاب اسناد

– فیلتر تاریخ/شماره سند: نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره ۱). در صورتی که فیلتر “تاریخ” انتخاب شود، محدوده اسناد بر اساس تاریخ مشخص می شود و در صورتی که فیلتر “شماره سند” انتخاب شود، محدوده اسناد بر اساس شماره سند تعیین می گردد.(پیکان شماره ۲).

– فیلتر شعبه: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره ۳)، شعبه های موجود در سیستم نمایش داده می شود و شما می توانید شعبه های مورد نظرتان را که می خواهید سندهای آن ها را به دفتر کل دیگر منتقل نمایید، انتخاب نمایید.

نکته ۱: فیلتر شعبه در صورتی نمایش داده می شود که سیستم قفل چندشعبه ای داشته باشد.

نکته۲ : در فهرست شعبه، شعبه هایی نمایش داده می شود که کاربر دسترسی مشاهده آنها را داشته باشد.

– لیست اسناد : در این قسمت(پیکان شماره۶)، می توانید اسناد مورد نظرتان را برای ارسال انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که با هر بار ارسال سند، فهرست لیست اسناد بروز می شود و همواره اسناد قابل ارسال شدن را نمایش می دهد.

نکته : اسناد پایان سال و  سند تسعیر ارز قابل ارسال شدن نمی باشند.

۲- فیلترهای تنظیمات اسناد ارسالی

– با انتخاب گزینه “ارسال تجمیعی”  سند  (سندهای) انتخاب شده در یک سند حسابداری در دفتر کل دیگر درج می شوند.

– تاریخ اسناد ارسالی: امکان انتخاب دو گزینه زیر وجود دارد (پیکان شماره۴):

  • تاریخ اسناد مبدا: با انتخاب این گزینه، اسناد انتخاب شده با همان تاریخ سند خودشان به  دفتر کل دیگر منتقل می شوند
  • تاریخ مورد نظر: با انتخاب این گزینه، اسناد انتخابی بر اساس تاریخ وارد شده در دفتر کل دیگر منتقل می شوند.

– فیلتر شعبه مقصد: با انتخاب این گزینه(پیکان شماره ۵)، شعبه های موجود در سیستم نمایش داده می شود و شما می توانید شعبه مقصد مورد نظرتان که می خواهید سندهای انتخابی  شما  به دفتر کل دیگر در آن شعبه ثبت شود را انتخاب نمایید.

نکته ۱: فیلتر شعبه مقصد در صورتی نمایش داده می شود که سیستم قفل چندشعبه ای داشته باشد.

نکته۲ : در فهرست شعبه مقصد، شعبه هایی نمایش داده می شود که کاربر دسترسی مشاهده آنها را داشته باشد.

 سایت تولید کننده راهکاران

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *