نکات مهم در مورد معاملات فصلی سال ۱۳۹۶ و پس از آن

۱- مشمولین اجرای تکالیف ارسال فهرست معاملات فصلی اشخاص ذیل می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی
ب) اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم
ج) اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده
د) مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ جدید قانون مالیات های مستقیم.

۲- در ماده ۱۶۹ اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع وجود ندارد.

۳- حد نصاب تعیین شده برای معاملات کوچک در سال ۱۳۹۶ به مبلغ /۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۴- تا %۵ حد نصاب تعیین شده در سال ۱۳۹۶ (۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی فعال اقتصادی، الزامی به درج شماره ملی فروشنده در صورتحساب نیست.

۵- در سال های ۱۳۹۵ و قبل، در حالت %۱۰ حد نصاب تعیین شده در صورتحساب خرید و فروش امکان ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی وجود داشت. از سال ۱۳۹۶ به بعد %۵ حد نصاب فقط در خرید از اشخاص حقیقی است که می بایست رکورد به رکورد برای هر صورتحساب ارسال اطلاعات شود و امکان ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی وجود ندارد.

۶- تا پایان سال ۱۳۹۵ اعمال حد نصاب معاملات کوچک به نسبت حد نصاب تعیین شده برای همان سال و هم برای خرید و هم برای فروش بود ولی از سال ۱۳۹۶ به بعد فقط برای خرید از اشخاص حقیقی است.

۷- مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی تا پایان سال ۱۳۹۵ تا یکماه پس از پایان هر فصل بوده با در نظر گرفتن این موضوع که پاییز سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین سال ۱۳۹۶ تمدید گردیده بود.

۸-مهلت ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی از سال ۱۳۹۶ به بعد تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل می باشد، به عنوان مثال برای فصل بهار ۱۳۹۶ مهلت ارسال اطلاعات تا ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ می باشد و ارسال اطلاعات بعد از این تاریخ مشمول %۱ جریمه مبلغ صورتحسابهای ارسالی بعد از مهلت ارسال می گردد. 

۹- در موارد فروش به اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و غیر مکلفین به ثبت نام در نظام مالیاتی، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب فروش نمی باشد .

۱۰- در موارد خرید از اشخاص حقیقی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقیقی غیر مکلف به ثبت نام در نظام اقتصادی الزامی به اخذ شماره ملی نمی باشد و ارسال اطلاعات به صورت تجمیعی امکان پذیر می باشد.

۱۱- غیر مکلفین به ثبت نام در نظام اقتصادی شامل اشخاص حقیقی غیر فعال اقتصادی و اشخاص حقیقی فعال اقتصادی به عنوان مثال در مناطق روستایی که به فعالیت بافت فرش، گلیم، جاجیم، گبه و سایر مشاغل و فعالیتهای خانگی روستایی اشتغال دارند می باشند.

۱۲- برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات در سامانه اطلاعات فصلی، درج شماره کوتاژ و کد گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد.

۱۳- هر رکورد اطلاعاتی که در سامانه صورت معاملات فصلی ارسال گردیده است فقط امکان یکبار ویرایش توسط ارسال کننده همان رکورد را دارد و در صورت از بین رفتن یکبار امکان ویرایش باید به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مربوط به ارسال کننده اطلاعات مراجعه شود.

۱۴- برای ارسال اطلاعات مربوط به خرید و فروش یا قرارداد با اشخاص خارجی می بایست کد فراگیر اتباع خارجی دریافت نمود: 
الف) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی باشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از محل در نظر گرفته شده در سامانه عملیات الکترونیک سازمان امکان پذیر می باشد.
ب) اگر شخص خارجی در ایران دارای اقامت یا دارای نمایندگی نباشد، دریافت کد فراگیر اتباع خارجی از آدرس www.irsherkat.ssaa.ir امکان پذیر می باشد.

۱۵- در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم هر جا که عبارت کد اقتصادی وجود دارد، مترادف با شناسه ملی و شماره ملی می باشد که حسب مورد در صورت موجود بودن هرکدام از آنها، ارسال اطلاعات در سامانه صورت معاملات فصلی به وسیله آنها امکان پذیر می باشد.

۱۶- به غیر از مواردی که در ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به ارسال فهرست معاملات فصلی به عنوان موارد معاف ذکر گردیده اند، بقیه موارد از جمله اجاره املاک پرداختی و معاملات نقل و انتقال حسب مورد می بایست توسط مکلفین به اجرای موضوع در سامانه مزبور ارسال اطلاعات شوند.

۱۷- مودیان مشمول اجرای موضوع که خرید، فروش، قرارداد و یا سایر موارد مندرج در سامانه صورت معاملات فصلی را انجام داده باشند می بایست اطلاعات هریک را حسب مورد به تفکیک ارسال نمایند در غیر اینصورت بابت هریک از موارد که تکلیف مربوط را انجام نداده باشند مشمول جرایم مقرر خواهند گردید.

۱۸- معافیت از انجام تکالیف مربوط به ارسال فهرست معاملات فصلی برای اشخاص حقیقی که صرفا به انجام خدمات اشتغال دارند، صرفاً از زمان رای صادره دیوان عدالت اداری (۰۴/۰۳/۱۳۹۴) تا پایان سال ۱۳۹۴ بوده و با توجه به تصریح اصلاحیه جدید قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اجرای اصلاحیه مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۵، اشخاص حقیقی مشمول اجرای قانون نیز مکلف به اجرای موضوع بوده اند.

۱۹- بعضی از اشخاص حقیقی به واسط حجم بالای فعالیت و فروش بالا در گروه اول موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم قرار می گیرند و می بایست تکالیف مربوط به ماده (۱۶۹) را انجام دهند و بعضی از اشخاص حقیقی از نظر حجم فعالیت در گروه اول قرار نمی گیرند ولی به واسطه مکلف بودن به اجرای ارزش افزوده مشمول اجرای ماده (۱۶۹) نیز می شموند مثل نمایندگی های بیمه.( اشخاص حقوقی بدون استثناء باید تکالیف ماده ۱۶۹ را اجرا نمایند)

۲۰- معاملات چند وجهی ( حمل و نقل بار، حمل و نقل مسافر، حق العملکاری و بیمه و…) صرفاً توسط افراد واسط در موضوع از جمله  شرکت های حمل و نقل بار، نمایندگی های فروش بلیط هواپیما و قطار و اتوبوس، حق العملکارها، نمایندگی های بیمه و کارگزار،  تکمیل و ارسال می گردد و بیمه گر و بیمه گزار، شرکت های هواپیمائی و دیگر اشخاص حسب مورد اقلام اطلاعاتی را  در گزارش حق العمل کاری تکمیل و ارسال خواهند نمود.

 

 

۱ دیدگاه در “ نکات مهم در مورد معاملات فصلی سال ۱۳۹۶ و پس از آن”

  1. توسط خرید بلیط چارتر گفته است :پاسخ

    عالی، دستتون در نکنه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *