آموزش راهکاران -جلسه سوم پیکربندی دفتر کل

مقدمه

توسط پیکربندی دفتر کل، می توانید تنظیمات موردنظرتان را در سیستم دفترکل اعمال نمایید.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

از مسیر تنظیمات => گزینه مدیریت مالی” را انتخاب نمایید. به این ترتیب سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:

hamrahansoft

این فرم شامل بخش های زیر است:

۱- ساختار حساب ها: با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:

hamrahansoft

– دفتر کل : با استفاده از این گزینه(پیکان شماره ۱) می توانید دفتر کل مورد نظرتان را برای اعمال تنظیمات کدینگ حساب ها انتخاب نمایید.

– کد حساب ها : با استفاده از این گزینه (پیکان شماره ۲) می توانید طول حساب های گروه/کل/معین/تفصیلی را مشخص نمایید.

در صورتی که گزینه “امکان استفاده از کارکتر” انتخاب شده باشد، در کد حساب ها می توانید از کاراکتر(حروف) نیز استفاده نمایید.

توجه داشته باشید که کد تفصیلی در سطح کل سیستم است و نه در سطح دفتر کل.
تا زمانی که ساختار حساب در دفتر کل موردنظرتان تعریف نشده است، امکان تغییر در تنظیمات کدینگ حساب ها را دارید.

– ویژگی حساب ها: در این قسمت (پیکان شماره ۳) می توانید مشخص نمایید که در سیستم امکان پیگیری و اجباری بودن آن، امکان تعدادی و اجباری بودن آن  وجود دارد یا خیز.

توجه داشته باشید در صورتی که ویژگی پیگیری در سیستم وجود داشته باشد، فیلدهای شماره پیگیری و تاریخ پیگیری در سند حسابداری و همچنین فیلد ویژگی پیگیری در ساختار حساب (معین) نمایش داده می شود.
توجه داشته باشید در صورتی که ویژگی تعدادی در سیستم وجود داشته باشد، فیلد تعداد  در سند حسابداری و همچنین فیلد ویژگی تعدادی در ساختار حساب (معین) نمایش داده می شود.

– سطوح تفصیلی : با استفاده از این گزینه (پیکان شماره ۴) می توانید تعداد سطوح تفصیلی موردنظرتان را به ازای دفتر کل انتخابی، مشخص نمایید. در این صورت در ساختار حساب ها  فقط به اندازه تعداد سطح مشخص شده می توانید برای حساب معین سطح تفصیلی  داشته باشید.

نکته : زمانی که ساختار حساب تعریف شود، امکان تغییر تعداد سطوح تفصیلی وجود ندارد.

۲- سند حسابداری:  با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:

hamrahansoft

– دفتر کل : با استفاده از این گزینه(پیکان شماره ۱) می توانید دفتر کل مورد نظرتان را برای اعمال تنظیمات مربوط به سند حسابداری انتخاب نمایید.

– شماره سند : در این قسمت (پیکان شماره ۲) می توانید به ازای شعبه های موجود در سیستم، شروع شماره عطف سند حسابداری را مشخص نمایید. توجه داشته باشید که زمانی که در شعبه مربوطه، سند حسابداری صادر شده باشد، امکان تغییر این گزینه را ندارید.

– سایر : در این قسمت (پیکان شماره ۳) می توانید تنظیمات مربوط به حذف سند حسابداری صادر شده از سایر سیستم ها و امکان ویرایش مقادیر پیگیری وتعداد و  شرح و تفصیلی برای اسناد با وضعیت بعد از در حال بررسی را مشخص نمایید.

نکته : در صورتی می توانید مقدار تفصیلی سند بعد از وضعیت در حال بررسی را ویرایش کنید که به تاریخ بزرگتر یا مساوی آن، اسناد پایان سال صادر نشده باشد.

– شماره گذاری : در این قسمت (پیکان شماره ۴) می توانید به ازای دوره های مالی موجود در سیستم، شماره گذاری سند حسابداری را در سطح کل شعب و یا به تفکیک شعب تنظیم نمایید. در صورتی که این گزینه انتخاب شده باشد، اسناد حسابداری در هر شعبه، به تفکیک شماره گذاری می شود. توجه داشته باشید که در هر دوره مالی تا زمانی که سند حسابداری صادر نشده باشد امکان تغییر این گزینه را دارید.

۳- اسناد پایان دوره : با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:

hamrahansoft
در این قسمت به ازای هر دوره مالی، می توانید تنظیمات مربوط به صدور اسناد پایان سال را مشخص نمایید :

با انتخاب گزینه “اجباری بودن صدور سند تسعیر ارز قبل از سند بستن حساب ها” در صورتی که برای آخرین نرخ ارز گردش دار حساب معین تسعیر پذیر، سند تسعیر ارز صادر نشده باشد، سیستم اجازه صدور سند بستن حساب را نمی دهد.
با انتخاب گزینه” اجباری بودن سند تعدیل ماهیت”، سیستم کنترل می کند که قبل از سند اختتامیه حتما سند تعدیل ماهیت صادر شده باشد.
با انتخاب گزینه “صدور اسناد پایان سال به تفکیک شماره و تاریخ پیگیری” اسناد پایان سال به تفکیک شماره پیگیری و تاریخ پیگیری صادر می شود.توجه داشته باشید که در هر دوره مالی تا زمانی که سند پایان سال صادر نشده باشد امکان تغییر این گزینه را دارید.
با انتخاب گزینه “صدور اسناد جداگانه به ازای شعب” اسناد پایان سال به تفکیک شعبه های موجود صادر می شود. توجه داشته باشید که در هر دوره مالی تا زمانی که سند پایان سال صادر نشده باشد امکان تغییر این گزینه را دارید.
۴- عمومی : با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:
hamrahansoft

در این قسمت می توانید ارز عملیاتی مورد نظرتان را مشخص نمایید. توجه داشته باشید که بعد از گردش سیستم، امکان تغییر این مورد را ندارید.

۵- تسعیر ارز : با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:
hamrahansoft

در این قسمت می توانید حساب تسعیر ارز موردنظرتان را انتخاب نمایید. در زمان صدور سند تسعیر ارز، حساب مربوط به سود(زیان) تسعیر ارز از این قسمت مشخص می شود.

حساب های معین موقت و تفصیل ناپذیر (بدون سطح تفصیلی) و غیر ارزی قابل انتخاب به عنوان حساب تسعیر ارز می باشد.

۶- ارز :  با انتخاب این گزینه، سیستم فرم زیر را به شما نمایش می دهد:
hamrahansoft

در این قسمت می توانید، تنظیمات ارزی مربوط به سند حسابداری ارزی را مشخص نمایید. این تنظیمات به ازای دفتر کل می باشد.

با استفاده از گزینه عامل ثابت (پیکان شماره ۱) می توانید در سند حسابداری ارزی، عامل ثابت خود را مشخص نمایید.

نکته: هنگام ویرایش اطلاعات ارزی سند حسابداری با انتخاب یکی از مقادیر به عنوان عامل ثابت، هنگام تغییر یکی از دو مقدار دیگر مقدار سوم بر اساس عامل ثابت و مقدار تغییر کرده، محاسبه و به روز می شود.

در صورتی که گزینه “امکان درج دستی نرخ ارز” را انتخاب نمایید، می توانید در سند حسابداری ارزی به صورت دستی و بدون انتخاب از فهرست، نرخ موردنظرتان را وارد نمایید در غیر اینصورت تنها امکان وارد کردن نرخ ارز از فهرست وجود خواهد داشت. همین مورد برای فیلد نرخ تبدیل ارز نیز وجود دارد.

در صورتی که گزینه”امکان ویرایش مبلغ به ارز مبنا” را انتخاب نمایید، می توانید در سند حسابداری ارزی مقدار فیلد مبلغ به ارز مبنا را که توسط سیستم به صورت پیش فرض محاسبه می شود، به مقدار موردنظزتان تغییر دهید.

توجه داشته باشید در صورتی که امکان نمایش نرخ تبدیل ارز ، ارزمبنا و مبلغ به ارز مبنا را انتخاب کرده باشید، در سند حسابداری ارزی فیلدهای نرخ تبدیل ارز و ارز مبنا و مبلغ به ارز مبنا نمایش داده می شود.

 

۳ نظر در “ آموزش راهکاران -جلسه سوم پیکربندی دفتر کل”

  1. Avatar توسط ناشناس گفته است :پاسخ

    واقعا عالی و کاربردی . دستتون درد نکنه و خدا قوت

  2. Avatar توسط حسین گفته است :پاسخ

    ممنون و سپاس بابت زحمات شما . خیلی خیلی مفیده. بهترین سایت مربوط به حسابداری هست که دیدم

    1. ممنون از لطف شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *