آموزش متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP جلسات سی و ششم تا چهل و هفتم جلسه پایانی– به زبان فارسی

آموزشها توسط مهندس طاهری مدیر و مشاور استقرار پروژه های ERP-SAP ارائه شده است.

جلسه سی و ششم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه سی و هفتم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه سی و هشتم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه سی و نهم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل ام- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و یکم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و دوم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و سوم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و چهارم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و پنجم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و ششم- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

جلسه چهل و هفتم جلسه پایانی- متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP

`

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *