خانه / مقالات / متن ترجمه فارسی فرایند مدیریت دانش پروژه در استاندارد PMBOK6-2017

متن ترجمه فارسی فرایند مدیریت دانش پروژه در استاندارد PMBOK6-2017

مدیریت دانش

فرایند مدیریت دانش پروژه

فرایند استفاده از دانش موجود و خلق دانش جدید به منظور دستیابی به اهداف پروژه و کمک به یادگیری سازمانی است . مزایای کلیدی این فرایند آن است که دانش پیشین سازمانی عنوان اهرمی در تولید یا بهبود خروجی های پروژه مورد استفاده قرار داده و دانش خلق در پروژه را برای پشتیبانی عملیات سازمانی و فازها یا پروژه های آتی در دسترس می گذارد.

ادامه مطلب را از کادر زیر دانلود نمایید

پاسخ دهید