خانه / ۱۳۹۶ / آذر

بایگانی/آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۶

آموزش متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP جلسات سی و ششم تا چهل و هفتم جلسه پایانی– به زبان فارسی

متدولوژی استقرار

آموزش متدولوژی استقرار سیستمهای ERP SAP جلسات سی و ششم تا چهل و هفتم جلسه پایانی– به زبان فارسی

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۹ -پیمانهای‌ بلندمدت‌

main4

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۹ -پیمانهای‌ بلندمدت‌ هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ درآمدها و هزینه‌های‌ مرتبط‌ با پیمانهای‌ بلندمدت‌...

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸-موجودی‌ مواد و کالا

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۸-موجودی‌ مواد و کالا ،موجودی‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ بسیاری‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بنابراین‌...

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۷ -مخارج‌ تحقیق‌ و توسعه‌

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۷

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۷ -مخارج‌ تحقیق‌ و توسعه‌ اصطلاح‌ تحقیق‌ و توسعه‌ در حال‌ حاضر طیف‌ وسیعی‌ از فعالیتها، از جمله‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خدمات‌ را...

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶-گزارش‌ عملکرد مالی

استاندارد حسابداری‌ شماره ۶

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶-گزارش‌ عملکرد مالی هدف‌ این‌ استاندارد ملزم‌ کردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعکاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملکرد مالی‌ است‌...

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری شماره ۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری شماره ۵

استاندارد حسابداری شماره ۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه ۱۳۸۵...

بیشتر بخوانید »

استاندارد حسابداری شماره ۴-ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

استاندارد حسابداری شماره ۴-ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی استاندارد حسابداری شماره ۴ با عنوان ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالیکه...

بیشتر بخوانید »