آموزش راهکاران سیستم

آموزش راهکاران -جلسه دوازدهم جابجایی اسناد

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه دوازدهم جابجایی اسناد همواره تقدم و تأخر اسناد حسابداری صادر شده در یک روز، حائز اهمیت است. اینگونه تقدم و تأخر ها می تواند...

بیشتر بخوانید »

آموزش راهکاران-جلسه پنجم پیکربندی ساختار حساب ها

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران-جلسه پنجم پیکربندی ساختار حساب ها از مسیر مالی -> دفتر کل -> حساب ها، گزینه" تعریف ساختار حساب ها" را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه...

بیشتر بخوانید »

آموزش راهکاران -جلسه چهارم اطلاعات پایه

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه چهارم اطلاعات پایه برای اینکه بتوان عملکرد یک واحد تجاری را مورد سنجش و بررسی قرار داد طول عمر فعالیت واحد تجاری را به دوره های...

بیشتر بخوانید »

آموزش راهکاران -جلسه سوم پیکربندی دفتر کل

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه سوم پیکربندی دفتر کل مقدمه توسط پیکربندی دفتر کل، می توانید تنظیمات موردنظرتان را در سیستم دفترکل اعمال نمایید.از مسیر تنظیمات...

بیشتر بخوانید »
پیغام خود را ارسال نمایید

مدیریت همراهان سافت در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ سوال شما را خواهد داد

به همراهان سافت خوش آمدید لطفا پیغام خود را وارد نمایید

لطفا برای ورود متن کلیک نمایید